openvpn downloaden

  • Is het veilig om via openvpn plugin (volledig werkend) films en series te downloaden via bijvoorbeeld Spotweb? Ik heb openvpn draaiend op mijn raspberry pi nas en hiermee verbind ik.

  • Think the openvpn plugin in OMV is an server, not a client. Did you connect the plugin somehow to an vpn-provider?

    Volgens mij is de openvpn plugin in OMV een server en géén cliënt. Heb je de plugin op e.o.a. manier kunnen verbinden met een vpn-provider?


    Meer mensen zullen je kunnen helpen als je in het Engels post :)

    Hewlett-Packard HP t630 (AMD Embedded G-Series GX-420GI | QuadCore | 8GB)
    6.0.5-1 (Shaitan) | 64 bit | Linux 5.10.0-9-amd64 | omvextrasorg 6.0.4

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!